Кои сме ние?

Фирма ГЕОКАД ПРОЕКТ ООД работи в сферата на геодезическите услуги, кадастъра и строителното проектиране. Разполагаме с добри специалисти, съвременно геодезическо оборудване и софтуер. Стремим се да извършваме договорените услуги качествено и в срок.


Геодезия


Кадастър


Проектиране


Търговия


Консултации


NORTH Продукти